These are chat archives for BernieenJos/weetikveel

9th
Oct 2014
JosvanderSpek
@JosvanderSpek
Oct 09 2014 10:05
Wauw...
Ik ben zo diep gezonken dat ik niet eens meer weet hoe ik dit tegen elkaar uit moet zetten...
import numpy
from matplotlib import pyplot as plt

D    = [30, 40, 50, 60, 70, 80]
size     = [0.0549955, 0.133429, 0.268816, 0,483375, 0.806998, 1.28250]

plt.imshow(size)
plt.show()
Had eerst imshow(D, size) trouwens
iambernie
@iambernie
Oct 09 2014 10:10
plt.plot(D, size)
plt.show()
JosvanderSpek
@JosvanderSpek
Oct 09 2014 10:16
ooooh hahaha
tering
oh
he bha
bah*
"x and y must have the same first dimension"
iambernie
@iambernie
Oct 09 2014 10:20
Dat hebben ze toch?
JosvanderSpek
@JosvanderSpek
Oct 09 2014 10:20
ja dat zou ik ook zeggen
import numpy
from matplotlib import pyplot as plt

D    = (30., 40., 50., 60., 70., 80.)
size     = (0.0549955, 0.133429, 0.268816, 0,483375, 0.806998, 1.28250)

plt.plot(D, size)
plt.show()
File "6.1.py", line 7, in <module>
plt.plot(D, size)
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/matplotlib/pyplot.py", line 2467, in plot
ret = ax.plot(args, **kwargs)
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/matplotlib/axes.py", line 3893, in plot
for line in self._get_lines(
args, **kwargs):
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/matplotlib/axes.py", line 322, in _grab_next_args
for seg in self._plot_args(remaining, kwargs):
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/matplotlib/axes.py", line 300, in _plot_args
x, y = self._xy_from_xy(x, y)
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/matplotlib/axes.py", line 240, in _xy_from_xy
raise ValueError("x and y must have same first dimension")
ValueError: x and y must have same first dimension
Dit geeft hij
iambernie
@iambernie
Oct 09 2014 10:21
oh nee, dat hebben ze niet. Je hebt een komma verkeerd geplaatst.
size heeft 7 elementen.
JosvanderSpek
@JosvanderSpek
Oct 09 2014 10:21
moet ik geen assen definiëren ofzo?
ooooh
jaaa ik zie het
tering
weinig geslapen :page_facing_up:
:p
JosvanderSpek
@JosvanderSpek
Oct 09 2014 13:30
zie jij dezelfde smiley?
iambernie
@iambernie
Oct 09 2014 13:48
Ja