These are chat archives for ESova/program

15th
Aug 2016
esova-stanko-1957
@esova-stanko-1957
Aug 15 2016 12:03
U ponuđenoj opremi 70 lekcije nema mač sa opcijom za preseci na pola. Strašni ogar je uspešno savladan i bez mača sa opcijom "cleave". Ogar jeste savladan ali mi smo imali zadatak da koristimo napad u kombinaciji sa preseci na pola, Što znači lekcija nije uspešno završena. Kako da dođem do mača sa funkcijom kliv?
Zivana
@zivana1953
Aug 15 2016 17:30
++