These are chat archives for ESova/program

5th
Sep 2016
Nemanja Stepanović
@NemanjaStepanovic
Sep 05 2016 07:05
var item = hero.findNearestItem();
    // Take only the "potion" type AND when your health less than quarter of the maxHealth.
    if(item && item.type === "potion" && hero.health < hero.maxHealth / 4){
        hero.move(item.pos);
    }
}
@zivana1953
Skeleton vam ne treba, a ovako dolazite do napitka kad vam je zdravlje manje od četvrtine maksimalnog zdravlja.
Zivana
@zivana1953
Sep 05 2016 08:57
Nemanja, hvala velika(o). Zadatak ste uradili, a ja sam nešto naučila, a ponešto složila u glavi. Prijatan dan Vama i Nini.
Nemanja Stepanović
@NemanjaStepanovic
Sep 05 2016 09:39
Nema na čemu i hvala :D
Zivana
@zivana1953
Sep 05 2016 20:43
Sa "funkcijama" imam puno problema.Kako od sintagme:'checkTakeRun' napraviti funkciju? Radi se oSHORT_SIGHTED BURL u CodeCombatu.Hvala.