These are chat archives for ESova/program

10th
Feb 2018
Nina Breznik
@ninabreznik
Feb 10 2018 20:29
@esova-stanko-1957 Pozz, Stanko! :)