These are chat archives for FMIjs/gitter

8th
Nov 2015
stcakova
@stcakova
Nov 08 2015 12:03
На тестовете за първото домашно редът var Heap = require('../heap').Heap; не би ли трябвало да изглежда var Heap = require('../binary_heap'); ?
ilia
@IliaIdakiev
Nov 08 2015 13:29
Мисля, че да ...
Ще го оправим.
Lachezar Tsonov
@Tsonov
Nov 08 2015 19:17

Аз също имам въпрос относно първото домашно
Написаните тестове изглежда да очакват друг interface (add вместо insert, top вместо pop, други return types на add/insert), както и изглежда да тества max heap, докато условието задаваше minheap

Има ли някое друго условие, което трябва да се гледа за задачата?