These are chat archives for FMIjs/gitter

23rd
Nov 2015
ilia
@IliaIdakiev
Nov 23 2015 10:51

Контролното днес е от 17:00 за всички четни и от 18:30 за всички нечетни факултетни номера в стая 107.

ползва се само Moodle без право на други помагала. ALT+TAB води до дисквалификация. контролното важи с тежест 30%-40% за крайната оценка.

въпросите ще са разбъркани, отговорите също, съседни студенти работят по различни варианти на теста.

материалът обхваща всичко до момента, вкл. основните неща за nodejs. в това число

  • основни на езика, прилики с функционални езици

  • променливи, видимост, остойностяване, mutable/immutable

  • bind / call / apply и инструментариум за работа с аргументи на функции

  • основни структури и методи в/у тях - масив, символен низ, асоциативен списък

  • прототипно наследяване и прототипна верига

  • регулярни изрази в JS и обекта Math

  • отложени обекти

  • от ES6 - генератори, блокова видимост на променливи, ламбда функции

  • от node - събитиен модел

ще има тестови и отворени въпроси. времето за работа ще е 45-60мин, ще преценим непосредствено преди теста.

Georgi Gaydarov
@jorenca
Nov 23 2015 11:32
проблем ли е да дойде някой не с неговата група?
ilia
@IliaIdakiev
Nov 23 2015 12:36
Не е проблем, но ако няма свободни компютри ще трябва да изчака.