These are chat archives for FMIjs/gitter

10th
Jan 2016
Lachezar Tsonov
@Tsonov
Jan 10 2016 14:19
За много години на всички :)
Предвид наближаващата сесия, как се определят дати за защита на проекти и кога е второто контролно?