These are chat archives for FruitieX/nodeplayer

11th
May 2015
Rasmus Eskola
@FruitieX
May 11 2015 09:50
hallo
flowdock, men gratis för public repos
(också private upp till 20 pers)

funkarhashtags ?

nope

TODO: travis CI integration

Rasmus Eskola
@FruitieX
May 11 2015 09:59
nästa steg skulle jag säga att är playlist stöd
bara man någon dag sku hitta motivation, speciellt då man kodat 8 timmar redan på jobbet :D
sen är pagination för playlisten/queuen högt uppe på listan också... störande då man bara ser top 30 i web interfacen just nu