These are chat archives for MarcosSegovia/MPWAR1516

2nd
Dec 2015
Xavier Domingo Burjachs
@xadobu
Dec 02 2015 22:15

Passo una mini guia de com instal·lar node + npm a la VM de Centos 7.0

# Entrar en modo root
sudo su

# Descargar scrip para facilitar instalacion
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_4.x | bash -

# Instalar nodejs evitando que use el repositirio epel
yum install -y nodejs --disablerepo=epel

# Actualizar npm
npm install npm -g

# Veriones (node = v4.2.2, npm = 3.5.0)
node -v
npm -v

Si heu d'afegir algun modul i us dona error de "symbolic links" o algu per l'estil afegiu el flag

--no-bin-links

Si ya teniu una versio instal·lada feu abans de fer tot aixo :P

yum remove nodejs