These are chat archives for Nextremer/gitter_test

4th
Aug 2014
TAKANORI KOROKI
@rockymanobi
Aug 04 2014 12:58
@SatokoS どうも
SATOKO
@SatokoS
Aug 04 2014 12:59
doumo
TAKANORI KOROKI
@rockymanobi
Aug 04 2014 12:59
#1
この件ですが...