These are chat archives for Shougo/dein.vim

9th
Nov 2016
Vyacheslav
@alexeevit
Nov 09 2016 16:52
hi guys
juegas
@juegas
Nov 09 2016 17:08
sup
Vyacheslav
@alexeevit
Nov 09 2016 18:25
i just chose plug, sry ;3