Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Repo info
Activity
 • Jun 23 2015 08:01

  Numkil on master

  Added meta tag to insure that s… Fixed sql error on printer page… You can fetch your old subscrip… and 3 more (compare)

 • Jun 23 2015 08:01
  Numkil closed #81
 • Jun 23 2015 05:06
  Wachizungu synchronize #81
 • Jun 23 2015 05:00
  Wachizungu opened #81
 • Jun 18 2015 08:31

  Numkil on master

  Layout + translation improvemen… Merge pull request #80 from Num… (compare)

 • Jun 18 2015 08:31
  Numkil closed #80
 • Jun 18 2015 08:29
  Numkil opened #80
 • Jun 14 2015 21:39

  Numkil on master

  css mess cleanup (compare)

 • Jun 14 2015 20:00

  Numkil on master

  last changes to design Merge pull request #79 from tit… (compare)

 • Jun 14 2015 20:00
  Numkil closed #79
 • Jun 14 2015 19:58
  titmastercrunch opened #79
 • Jun 14 2015 15:32

  Numkil on master

  Merge branch 'master' of https:… design and fix Merge pull request #78 from tit… (compare)

 • Jun 14 2015 15:32
  Numkil closed #78
 • Jun 14 2015 15:06
  titmastercrunch opened #78
 • Jun 14 2015 14:19

  Numkil on master

  Fix translations (compare)

 • Jun 14 2015 11:06

  Numkil on master

  Added error messages when you t… Merge pull request #77 from Wac… (compare)

 • Jun 14 2015 11:06
  Numkil closed #77
 • Jun 14 2015 10:26
  Wachizungu opened #77
 • Jun 14 2015 10:19

  Numkil on master

  delete subscription Merge pull request #76 from tit… (compare)

 • Jun 14 2015 10:19
  Numkil closed #76
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
effe koekske gaan ete :D tot zo
Numkil
@Numkil
Nice man, ziet er allemaal super uit, merged
:+1:
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
:)
Numkil
@Numkil
kheb ff uw mapke System naar system verandert, zelfde als alle andere en dan werkt uw controller action
en direkt ook translations voor da stukje erbij
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
ah :D effe ni op diene naam gelet
Numkil
@Numkil
mag temp.ccss eruit?
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
? die is ni van mij
die game van steam sales is zo broken :p
Numkil
@Numkil
twas tegen rick
welke game?
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
ze hebbe zo een game wrmee ge sales kunt unlocke zogezegd
ma da werkt langs geen kante :D
titmastercrunch
@titmastercrunch
summersaaaaills
20 euro van gta 5
tnx gaben
Jeroen Pinoy
@Wachizungu

0 people playing
70 games in progress

Lol owned

ze zulle mss aant update zijn
en bram, hoezo 20 euro?
aaaah 20 euro van de prijs af -_-
dacht effe 20 euro maar :D dan koopk et ook
boom
hoeveel fucking werk er al gedaan is
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
wow shit :D
zis da grafiekske rechts aantal commits? :O
Numkil
@Numkil
yes
120 files changed
:P
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
:D
Numkil
@Numkil
die grafiek is ook ni helemaal correct, omda ik 5 files change klein commitje maak, gij en bram commiten 1ne keer om de 20 files fzo haha
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
idd drmee datk het vroeg, ma tbh ist ook beter van kleine commits te doen
Numkil
@Numkil
gewoon voor later shit terug te kunnen vinden alleen al
Ik wil da mijn baby op de post ga
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
haha :D kan ik gelove
titmastercrunch
@titmastercrunch

'''php
public function newSubscriptionAction(Request $request, $userid){

  $em = $this->getDoctrine()->getManager();
  $newsubscriber = false;

  $user = $em->getRepository('AppBundle:User')->findOneBy(array('id' => $userid));
  if(!$user->getSubscriber()){
    $user->setSubscriber(new Subscriber());
    $newsubscriber = true;
  }

  $subscriber = $user->getSubscriber();

  $subscriberform = $this->createForm(new SubscriberFormType(), $subscriber);
  $subscriberform->handleRequest($request);

  if ($subscriberform->isValid())
  {   
    $date = new \DateTime();
    $expire = new \DateTime();
    $promo = $request->get('SubscriberForm')['promoCode'];

    if($em->getRepository('AppBundle:Promo')->findOneBy(array('_code' => $promo))){
      $subscriber->setPricingType('FR');
      $expire->add(new \DateInterval('P3M'));
    }
    else{
      $expire->add(new \DateInterval('P1Y'));
    } 

    //create a new subscription with
    $subscription = new Subscription($date, $expire);
    $subscriber->addSubscription($subscription);
    $subscription->setSubscriber($subscriber);
    $user->setSubscriber($subscriber);
    $subscriber->setUser($user);

    $em->persist($subscription);
    if($newsubscriber){

      $em->persist($subscriber->getDeliveryAddress());
      $em->persist($subscriber->getFacturationAddress());
      $em->persist($subscriber);
    }

    $em->flush();
    $this->addFlash(
      'notice', $this->get('translator')->trans('Subscription added')
    );
    return $this->render('FOSUserBundle::Profile/show.html.twig', array(
      'user' => $user,
    ));
  }

  return $this->render('subscription/new.html.twig', array(
    'form' => $subscriberform->createView(),
    'newsubscriber' => $newsubscriber,
    'userid' => $userid,
  ));
}

code
'''

wauw die doet da auto
This message was deleted
This message was deleted
->add('promoCode', 'text', array(
'required' => false,
'label' => 'Promo code',
'mapped' => false,
))
en dees toegevoegd aan subscriberform

An exception occurred while executing 'INSERT INTO subscription (id, startDate, endDate, isPaid, pricingtype, subscriber_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)' with params [52, "2015-06-13 04:15:58", "2015-09-13 04:15:58", 0, null, 52]:

SQLSTATE[23502]: Not null violation: 7 ERROR: null value in column "pricingtype" violates not-null constraint
DETAIL: Failing row contains (52, 52, 2015-06-13 04:15:58, 2015-09-13 04:15:58, f, null).

titmastercrunch
@titmastercrunch

class SubscriberFormType extends AbstractType{

public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options){
  $builder
    ->add('school', 'text', array('required' => false))
    ->add('pricingtype', 'choice', [
      'choices' => PaymentType::getChoices()
    ])
    ->add('graduation', 'collot_datetime',
      array(
        'required' => false,
        'pickerOptions' => array(
          'format' => 'dd/mm/yyyy',
          'minView' => 'month',
    )))
    ->add('wantsBill', 'checkbox',
      array(
        'required' => false,
      )
    )
    ->add('deliveryaddress', new AddressFormType())
    ->add('facturationaddress', new AddressFormType())
    ->add('sameaddress', 'checkbox', array(
          'label' => 'Delivery address and facturation address are the same',
        'mapped' => false,

        'data' => true,
        'required' => false,

      ))
    ->add('vatNumber', 'text', array('required' => false))
    /*->add('paperversion', 'checkbox', array(
        'label'  => 'I want to receive a paper version',
        'required' => false,

      ))*/

    ->add('promoCode', 'text', array(
        'required' => false,
        'label' => 'Promo code',
        'mapped' => false,
      ))
    ->add('save', 'submit');


}

public function setDefaultOptions(OptionsResolverInterface $resolver)
{
  $resolver->setDefaults(array(
    'data_class' => 'AppBundle\Entity\Subscriber',
  ));
}

public function getName(){
  return 'SubscriberForm';
}

}

Numkil
@Numkil
Ok wa gaam we nog allemaal doen vandaag en waar spreken we af morgen voor verslag en presentatie???
titmastercrunch
@titmastercrunch
kwas ant denke om nog breadcrumbs te adde
ma uiteindelijk is de website redelijik straigh forward
dus kweeni of da nodig is
hoeveel mense gebruike da uiteindelijk xD
:shipit: