These are chat archives for TijdschriftVoorGeneeskunde/TijdschriftVoorGeneeskunde

7th
Jun 2015
Jeroen Pinoy
@Wachizungu
Jun 07 2015 18:29
This message was deleted
This message was deleted
function Header() {
   $this->setFillColor(205, 222, 255);
   $this->Rect(175, 30, 25, 10, 'F');
   $this->setFillColor(159, 207, 255);
   $this->Rect(20, 10, 170, 25, 'F');
   $this->setFillColor(0, 0, 0);
   $this->setXY(90, 10);
   $this->SetFont('Arial','I', 18);
   $this->Cell(30, 10, 'Tijdschrift');
   $this->setXY(75, 20);
   $this->Cell(60, 10, 'voor Geneeskunde');
   $this->setXY(40, 28);
   $this->SetFont('Arial','', 9);
   $this->Cell(130, 8, iconv('UTF-8', 'windows-1252','Gesticht door de Nederlandstalige medische faculteiten in België en hun alumniverenigingen'));
 }