These are chat archives for allegro/ralph

3rd
Dec 2014
Łukasz Jernaś
@deejay1
Dec 03 2014 07:41
@vi4m Odnośnie wczorajszej rozmowy - my dostaliśmy takiego linka https://wiki.allegrogroup.com/pages/viewpage.action?pageId=161253141