Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Mar 31 05:43
  emilfolino labeled #6
 • Mar 31 05:43
  emilfolino opened #6
 • Mar 31 05:39
  emilfolino closed #2
 • Mar 31 05:39
  emilfolino closed #3
 • Mar 31 05:39
  emilfolino closed #1
 • Feb 18 07:21
  emilfolino labeled #5
 • Feb 18 07:19
  emilfolino opened #5
 • Jan 21 12:39

  emilfolino on master

  Added lectures folder (compare)

 • Dec 18 2020 06:15

  emilfolino on master

  updated for 2021 (compare)

 • Dec 11 2020 09:24
  emilfolino labeled #4
 • Dec 11 2020 09:24
  emilfolino opened #4
 • Dec 11 2020 09:21
  emilfolino labeled #2
 • Jun 18 2020 10:01
  mosbth labeled #3
 • Jun 18 2020 10:01
  mosbth assigned #3
 • Jun 18 2020 10:01
  mosbth opened #3
 • Mar 04 2020 10:34
  emilfolino commented #2
 • Feb 27 2020 09:27
  emilfolino opened #2
 • Dec 11 2019 09:09

  emilfolino on master

  Added latex/overleaf templates (compare)

 • Jun 13 2018 14:25
  mosbth commented #1
 • Jun 13 2018 14:17
  mosbth commented #1
Christofer Wikman
@Edugolr
Tjo. Om man ska hoppa på kursen igen. Hur går jag tillväga?
knasenn
@knasenn
Hejhej, jag tänkte dubbelkolla att jag gjort rätt. Jag lämnade in oponeringsrapporten på canvas. Är det ngt mer man skall göra?
När kan man förväntas feedback gällande sitt egna arbete? :)
Deel18
@Deel18
Så långt jag förstod skulle man bara lämna in i Canvas och så skulle Conny fördela sin feedback tillsammans med opponeringen.
knasenn
@knasenn
@Deel18 ok dåså :) tack
Emil Folino
@emilfolino
@Deel18 @knasenn jag får connys feedback under dagen och skickar sedan till er
Deel18
@Deel18
@emilfolino Perfekt, tack!
knasenn
@knasenn
@emilfolino ok tack!
ChristianFanell
@ChristianFanell
Jag använde mig av harvard-systemet för referenser på topic och proposal och fick godkänt på uppgifterna utan att det nämndes något om noteringar. därför gjorde jag likadant på själva uppsatsen eftersom jag redan hade grundstrukturen för det. nu kommenterar conny johansson att "Numrering, ex [1] etc är att föredra...". är det en rekommendation eller är det han skriver "lag"?
Emil Folino
@emilfolino
@ChristianFanell är det referens systemet (IEEE/Vancouver) som är mest använt inom programvaruteknik, men en bra kommentar i rejoindern om det och det ska inte vara någon fara. Har ni fått direkt från Conny? Då skickar jag opponeringen till er med
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino allrighty, tack. rejoindern, alltså kommentar i canvas menar du?
Emil Folino
@emilfolino
ChristianFanell
@ChristianFanell
aha repliken, ok. tack
Emil Folino
@emilfolino
japp kom inte på det svenska ordet :)
Men ni fick kommentarer direkt från Conny? @ChristianFanell
Vi gjorde tvärtom i juni
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino ja, men jag såg det enbart för att jag gick in i canvas och kollade. det kom inget mejl om att han har kommenterat
Emil Folino
@emilfolino
oj ok
kanske kommer till mig snart då
Deel18
@Deel18
Kan bekräfta att jag också fick ett dokument från Conny via Canvas med kommentarer.
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino måste man ha sidnummer med i IEEE i litteraturförteckningen, från exempelvis en bok?
Emil Folino
@emilfolino
man kan ha det direkt i referensen till exempel [1, p.4]
@ChristianFanell ^^
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino ok, tack
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino följdfråga: om det refereras till en e-bok från oreilly (via bibblan) där det saknas sidnummer, hur refererar man till det?
Emil Folino
@emilfolino
@ChristianFanell man kan ange kapitel eller sektioner på samma sätt
ChristianFanell
@ChristianFanell
@emilfolino ska "rejoindern" tankas upp tillsammans med rapporten i ett separat dokument?
Emil Folino
@emilfolino
@ChristianFanell japp