These are chat archives for dbwebb-se/python

23rd
Oct 2016
Christinefred
@Christinefred
Oct 23 2016 14:56
Finns det en metod för att inte spara data i spelet? t.ex. när jag skriver något i en fil, så jag vill inte ha det om jag spelar igen. Jag antar att jag letar efter "reset" eller något sånt?
Peder Tornberg
@Peder_Tornberg_twitter
Oct 23 2016 15:36
Kan kanske skriva en egen metod för att nolla filerna och rensa datan
Christinefred
@Christinefred
Oct 23 2016 15:47
Hur gör jag det? Något förslag?
AndreasArne
@AndreasArne
Oct 23 2016 16:15
@Christinefred kolla upp fuktionerna seek och truncate
för filer
Christinefred
@Christinefred
Oct 23 2016 16:28
Ok, tack jag ska försöka.