These are chat archives for dbwebb-se/python

20th
Aug 2017
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:27
Hej, är det möjligt att ställa någon fråga i detta forum ang lab2- Python Kmom02?
Olle Emilsson
@oemilsson
Aug 20 2017 09:28
Det är bara till att fråga :)
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:28
japp, här är rätt plats för frågor
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:33
kanon, tack. När jag försöker göra en enkel range(). får jag rätt svar men står
for i in range(11):
print(i, end =',')

Sorry, gick snabbt med Enter: svaret jag får: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,>>> 2.1 FAIL.

You said:
"10" <class 'str'>
Hint:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, <class 'str'>

Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:35
Svaret måste sparas i en variabel, inte bara skrivas ut med print()
variabeln du svarade med innehöll bara slutet, men ska innehålla hela sekvensen
lösningen är troligtvis att konkatenera, att sätta ihop strängar med varandra
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:37
en dum fråga: varför behöver jag en variabel när jag bara vill skriva ut (i) ett antal ggr
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:38
utskriften är bara för dina ögon. vill du ha rätt på labben måste labbverktyget kunna se resultatet, och labbverktyget kollar bara på variabeln ANSWER.
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:39
i tidigare uppgifter har jag lagt in raden med print() i Answer: och fått grönt men inte här?
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:40
hur ser raden med ANSWER ut i senaste fungerande uppgiften?
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:41
först försökte jag med print(i, end=','), men även med bara print(i)
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:42
den senaste som fungerade, som gav grönt, hur ser den uppgiften ut?
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:43
I uppgiften innan blev svaret print (small) och sedan Answer = ("small")
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:44
okej, print har ingenting med saken att göra där, det är bara Answer som behövs
vet du hur man konkatenerar?
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:49
det är väl med ("" + "") eller ,
Allinrep
@pejg12
Aug 20 2017 09:49
precis
vet du hur man sparar värde till en variabel?
sash
@samco17
Aug 20 2017 09:53
Så det jag missar är att spara det jag får i en variabel. Trodde att print skötte det.
Daleke
@Daleke
Aug 20 2017 18:15
Övningen 1.5 i lab1 ber mig lägga ihop 2 floatvariabler med värdena 19.68 och 88.12. Jag gör så och resultatet blir av någon anledning 107.80000000000001. Ändrar jag variablerna till 19.67 och 88.13 så blir uppgiften rätt med samma kod. Är det en bug i labben eller har jag missat något?
Den unika nyckeln är f777bfc4089315e81a9f022fec9e5e00
Mikael Roos
@mosbth
Aug 20 2017 19:53
@Daleke det ser ut att vara ett problem i labben, se här: https://dbwebb.se/forum/viewtopic.php?f=41&t=6634