These are chat archives for dbwebb-se/python

22nd
Aug 2017
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 04:29
Jag testade med den länk
Jag testade den länken. Tyvärr säger webbläsaren att jag inte får komma åt sidan. Jag ser heller inte mina filer när jag kör länken till hela me mappen. Bara directories.
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 05:59
Körde en dbwebb check. Där står det att kommandot curl inte hittades. Vad innebär det och hur löser jag det?
lewenhagen
@lewenhagen
Aug 22 2017 06:15
@Daleke det innebär att det inte är installerat. Det finns med pakethanterarna för de olika operativsystemen så bara kör en apt-cyg install curl (på windows) eller apt-get install curl (linux)
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 07:34
Så nu kommer jag in och kan se min me-sida. Tyvärr ser jag fortfarande inte själva pythonfilerna i respektive övnings/labmapp i länken jag får vid publicering. Mapparna ser jag dock. Är de dolda eller måste jag köra publish separat på varje övning? Jag trodde att allt skickades upp när man tar publish me.
Anders Nygren
@litemerafrukt
Aug 22 2017 07:36
Jag tror att pythonfilerna är dolda. Du ska inte behöva köra publish separat i alla fall :)
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 07:39
Tack. Jag är trots min ålder (42) nybörjare på det här och rätt nervös nu i starten. Pythonövningarna gick finfint, men så blev jag lite osäker på det här med redovisningen. Man vill ju att filerna ska vara där när läraren ska rätta dem. :-)
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 08:10
Hur kommer man in på hangout?
Anders Nygren
@litemerafrukt
Aug 22 2017 08:11
kolla under "community" på dbwebb.se
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 08:33
Fel uttryckt av mig. Jag gick in i samlingsrummet nu under genomgången, men det är ingen där?
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 09:25
@Daleke visa länken du använder så kan någon säkert säga om det ser okey ut, det enda som syns i python-kursen är din me-sida som ligger under katalogen redovisa/, resten är sånt som vi bara kan köra via terminalen och inte via webbläsaren
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 09:27
Hej jag har installerat cygwin och valt lynx men får felmeddelandet -bash: lynx: command not found
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 09:28
Då är troligen lynx inte installerat, kör om installationsprogrammet, ligger troligen i din download-mapp (dubbelklicka och kör), pausa videon där jag installerar det och se att du gör på samma sätt.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 09:33
Jag letar efter lynx i select packages i rutan search, men det står nedanför nothing to install/update
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 09:36
Ser det ut som i min video eller skliljer det sig?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 09:39
ja det skiljer sig lite det står skip under New och n/a under Bin?
Luoniev
@Luoniev
Aug 22 2017 09:44
Vad händer om du trycker på skip? Skip står där för att den kommer "skippa" att installera lynx automatiskt, om du trycker på det så borde det ändras.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 09:44
Ja precis jag tryckte där då kom jag vidare och lynx är installerat som det verkar nu
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 11:31
Skumt ljud i youtube-kanalen. hör knappt pga sorlet
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 11:33
Kolla att sändningen är "live", typ 15 minuter in, annars kan det vara förberedelser som vi streamar, då händer inte så mycket (mer än förberedelser och eventuellt lite löst snack). Det ligger nu tidsstämplar i videon från i förmiddags som visar när olika gneomgångar startar.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 11:34
okej
Robert Larsson
@Gutzcode
Aug 22 2017 11:35
Den är live och jag hör samma "sorl". Kan eventuellt bero på glappkontakt?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 11:36
Samma problem även utan micken igång. Lösning letas
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 11:37
Ah, i den aktiva streamen, nu är jag med. Hör det också.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:05
Hur installerar man bash
git
ssh
rsync
wget
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:06
Vilket OS gäller det Linda?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:07
os?
Lenore
@SpaceLenore
Aug 22 2017 12:07
operativsystem
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:07
Sitter du med Windows, macOS eller Linux?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:07
windows 10 tror jag

$ dbwebb check

Details on installed utilities.

bash: /usr/bin/bash
git: /cygdrive/c/Program Files/Git/cmd/git
ssh: /usr/bin/ssh
rsync: /usr/bin/rsync
wget: /usr/bin/wget
curl: Command curl not found.

Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 12:09
curl behövs inte, så man kan ignorera det meddelandet. ser ut som resten verkar vara installerat
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:09
okej
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 12:10
Gissar att du jobbar i detta dokumentet, här är sektionen där de delarna installerades. https://dbwebb.se/kunskap/installera-unix-terminalen-cygwin-pa-windows#install-apt-cyg
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:20
Nu har jag kommit vidare men fastnat när jag ska skapa ssh-nycklar. password deied. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'ssh.student.bth.se,194.47.131.154' (RSA) to the list of known hosts.
liln17@ssh.student.bth.se's password:
Permission denied, please try again.
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:22
Borde vara samma lösenord till studentservern som till ITs. Dubbelkolla så det är rätt lösenord du skriver
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:28
Nej blir denied bara
Kan jag hoppa över det?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:35
Vad använder du för kommando att logga in på studentservern?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:44
Är det en dum idé att gå in på studentportalen och ändra lösenord?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:45
Ska inte behövas
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:46
ok
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:47
Vad var det för kommando du skrev när du försökte logga in på studentservern?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:48
$ dbwebb login
I will now login to the server 'ssh.student.bth.se' as 'liln17' using ssh-keys if available.
liln17@ssh.student.bth.se's password:
Permission denied, please try again.
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:50
Och du hade skapat nyckeln med hjälp utav "dbwebb sshkey"
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:51
$ dbwebb sshkey
First we need to create a ssh key and store it locally.
Press enter/return to continue...
Generating public/private rsa key pair.
/home/Linda/.ssh/dbwebb already exists.
Overwrite (y/n)? y
Your identification has been saved in /home/Linda/.ssh/dbwebb.
Your public key has been saved in /home/Linda/.ssh/dbwebb.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:Q440haW9CxLwfpP+Zf7z9zubUKF1LkiE3og3LCPJv0E Linda@LAPTOP-U7D9EAN4
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
| . oo .. |
| o .+ .. |
| o.+.o+ o. o.|
| . o+E....o.o|
| o +S+ ......|
| + ooo .. |
| . .oo . |
| ..+ . ..o|
| . ...o.=
|
+----[SHA256]-----+
I will now install the ssh-key at the remote server.
liln17@ssh.student.bth.se's password:
Permission denied, please try again.
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:54
Testa att köra dbwebb check och kopiera vad du får där
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:55
This is not a valid course repo.
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:56
Vad står det under dbwebb-enviornment?
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:56
Operatingsystem: CYGWIN_NT-10.0 LAPTOP-U7D9EAN4 2.8.2(0.313/5/3) 2017-07-12 10:58 x86_64 Cygwin
Command issued: dbwebb
Version of dbwebb: v2.0.7 (2017-06-29)
Path to executable: '/usr/local/bin'
Config-file: '/home/Linda/.dbwebb.config'
Working directory: '/home/Linda'
Local user: 'Linda'
Local homedir: '/home/Linda'
Remote user: 'liln17'
Remote host: 'ssh.student.bth.se'
Verkar som remote host borde innehålla liln17?
Kan jag skapa nytt password i cygwin?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:59
Nytt lösenord i Cygwin till vad?
Och remote-host ser rätt ut, jag har samma
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 12:59
Eftersom jag blir denied
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 12:59
Testa att byta lösenord och se om det hjälper
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:00
På studentportalen?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 13:00
Ja
Robert Larsson
@Gutzcode
Aug 22 2017 13:00
Bara en liten fotnot @liln17, adressen "liln17@ssh.student.bth.se" är remoteuser@remotehost så den innehåller redan liln17
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:00
ok
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:08
Verkar som jag loggat in nu på servern. Men när måste man logga ut dvs. exit och när ska man vara inloggad?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 13:09
Du kan använda "exit" om du inte längre behöver göra något på servern. Annars loggar den ut dig automatiskt efter en stund (tror det är 5 minuter)
Anders Nygren
@litemerafrukt
Aug 22 2017 13:09
@liln17 Det är väldigt sällan du behöver vara inloggad, om ens någonsin, under de första kurserna.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:09
okej tack för hjälpen jag är helt ny som ni förstår
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 13:10
Lugnt, du är är för att lära dig :)
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:11
ja precis
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:24
Nu har jag klonat kursrepo och ska prova logga in på studentservern genom dbwebb login men då står det liln17@sweet: vad ska jag göra där?
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 13:25
då är du inloggad på studentservern.
skriv ls för att se vilka filer som finns där.
skriv exit för att logga ut.
det viktiga är att dina ssh-nycklar som du skapade nu fungerar och du kan komma åt studentservern utan att skriva lösenord.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:26
Verkar va tomt? Last login: Tue Aug 22 15:04:51 2017 from 194.47.129.254
liln17@sweet:
liln17@sweet: ls
dbwebb-kurser/ www/
liln17@sweet: ls dbwebb-kurser
htmlphp/
liln17@sweet:
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 13:27
sweet och seekers är två namn på "studentservern" som egentligen är två olika maskiner med samma innehåll
ser strålande ut resultatet du får. nu kan du lämna med exit.
Linda Lindström
@liln17
Aug 22 2017 13:28
okej
Mikael Roos
@mosbth
Aug 22 2017 13:28
eller ctrl-d
Allinrep
@pejg12
Aug 22 2017 14:29
Det är inte tomt :) När du skrev ls fick du se att det finns två kataloger där, dbwebb-kurser och www. Inne i katalogen dbwebb-kurser finns katalogen htmlphp.
Christofer Wikman
@Edugolr
Aug 22 2017 16:08
en fråga om elif. fortsätter if satsen prova nästkommande elif om en uppfylls?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 16:09
Om du har en if och två elif och du uppfyller den första elif:en så ignoreras den andra
Christofer Wikman
@Edugolr
Aug 22 2017 16:09
ok tack för svar. då är det någon annanstans jag snubblar.
Christofer Wikman
@Edugolr
Aug 22 2017 16:22
vände på placeringen av bokstäverna i en string av misstag.. letat felet på annan plats i 3 timmar xD
Jonatan Lindblom
@jornatan
Aug 22 2017 18:45
I instruktionerna till lab1 så står det i slutet att man ska köra dbwebb validate lab1 och sen är man klar. Måste man inte också köra dbwebb publish lab1?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 18:53
Tror det står att du ska publish:a när du skrivit din redovisning också. Men oftast kör man dbwebb publish kmom01 istället för just den delen
Jonatan Lindblom
@jornatan
Aug 22 2017 18:53
Aha! Dålig på att läsa igenom allt innan jag kör.
Istället för validate-delen menar du?
Niklas Andersson
@AuroraBTH
Aug 22 2017 18:56
dbwebb validate är bra att köra då och då för att se att du inte har massa valideringsfel i din kod. Annars så när du lämnar in så ska du publicera det till studentservern med hjälp utav dbwebb publish som i sin tur även kör validate innan det laddas upp
Jonatan Lindblom
@jornatan
Aug 22 2017 18:56
Ok, jag förstår. Tack
Daleke
@Daleke
Aug 22 2017 20:24
Under Python kmom02 övning 1 så skall man koda med i interpretatorn. Samtidigt står det att man ska spara sina exempelprogram i kmom02/flow. Det blir inget att spara som jag förstår det, men formuleringen är lite förvirrande.