These are chat archives for dbwebb-se/python

10th
Oct 2017
Anders Nygren
@litemerafrukt
Oct 10 2017 07:40
@pip3000 Kolla python-manualen hur du konverterar till json, ingår i standardbiblioteken: https://docs.python.org/3.6/library/json.html
json.dump() för att konvertera till strängar och json.dump() för att skriva till filer. json.loads() för att konvertera från strängar och json.load() för att läsa från filer.
Lite json testning i python cli:
$ python3
Python 3.6.2 (default, Jul 17 2017, 16:44:45)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 8.1.0 (clang-802.0.42)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import json
>>> my_list = [1, 2, 3]
>>> json.dumps(my_list)
'[1, 2, 3]'
>>> my_dict = { 'key1': "this is val1", 'nested_dict': { 'key2': "awesome! nested dicts!" }}
>>> my_dict
{'key1': 'this is val1', 'nested_dict': {'key2': 'awesome! nested dicts!'}}
>>> json.dumps(my_dict)
'{"key1": "this is val1", "nested_dict": {"key2": "awesome! nested dicts!"}}'
>>> my_json_string = json.dumps(my_dict)
>>> my_json_string
'{"key1": "this is val1", "nested_dict": {"key2": "awesome! nested dicts!"}}'
>>> my_json_string['nested_dict']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: string indices must be integers
>>> dict_from_json = json.loads(my_json_string)
>>> dict_from_json['nested_dict']
{'key2': 'awesome! nested dicts!'}
Allinrep
@pejg12
Oct 10 2017 09:22
@qara17 för att spara bara text till filen behöver du arbeta med strängar. om du har listor i din kod så kan du konvertera från lista till sträng med hjälp av strängmetoden .join() str.join.
mylist = ["book", "pencil", "snacks"]
print( mylist, type(mylist) )

mystring = " ".join(mylist)
print( mystring, type(mystring) )

newlist = mystring.split()
print( newlist, type(newlist) )
och för att göra en lista av det igen så använder man .split() str.split
Brian Welch
@brian-welch
Oct 10 2017 14:23
kmom06 > --output=<file> get <url>: tolkar jag uppgiften rätt att varje försök sparas som egen fil, va?
Anders Nygren
@litemerafrukt
Oct 10 2017 14:33
@brian-welch varje körning med option --output=<file>ska skriva sin output till till filen som anges som <file>ex vid --ouput=somefile.txtskall output skrivas till somefile.txtoch kör du kommandot igen med samma output-fil ska det skrivas över.
Bartek
@Aquerr
Oct 10 2017 14:34
☝️👌
Brian Welch
@brian-welch
Oct 10 2017 15:56
tack @litemerafrukt
pip3000
@pip3000
Oct 10 2017 16:17
@litemerafrukt Tack så mycket <3
Andreas
@freddyph
Oct 10 2017 16:27
fråga om lab5 python: Hur många poäng för godkänt? står 10p vilket jag uppnått men fick feedback att jag inte är klar med labben?
Edward Nilsson
@Enilsson9
Oct 10 2017 16:35
Hej, hur kan jag testa andras adventure.py? jag vill få lite inspiration till mitt projekt :smile:
Mikael Roos
@mosbth
Oct 10 2017 16:58
@Enilsson9 finns inga såna möjligheter
@freddyph gör dbwebb validate och ange din akronym så får jag/någon titta
Andreas
@freddyph
Oct 10 2017 17:03
anau17
Brian Welch
@brian-welch
Oct 10 2017 17:05
Är det normal att få 'Traceback' errors och SSL blocks när man analysera många hemsidor?
Mikael Roos
@mosbth
Oct 10 2017 17:15
@freddyph
desktop:~/git/python$ me/kmom05/lab5/answer.py
>>> Ready to begin.
>>> 1.1 CORRECT. Well done!
>>> 1.2 CORRECT. Well done!
>>> 1.3 CORRECT. Well done!
>>> 1.4 FAIL.
>>> You said:
['Ross', 'Monica', 'Chandler'] <class 'list'>
>>>
>>> 1.5 CORRECT. Well done!
>>> 1.6 CORRECT. Well done!
>>> 1.7 CORRECT. Well done!
>>> 2.1 CORRECT. Well done!
>>> 2.2 CORRECT. Well done!
>>> 2.3 CORRECT. Well done!
>>> 2.4 NOT YET DONE.
>>> 3.1 NOT YET DONE.
>>> 3.2 NOT YET DONE.
>>> Done with status 13/9/1/3 (Total/Correct/Failed/Not done).
>>> Points earned: 9p of 17p (PASS=>10.0p PASS W DISTINCTION=>17.0p).
>>> Grade: Thou Did Not Pass. :-|
9p, behöver 10p, ser det ut som.
Andreas
@freddyph
Oct 10 2017 17:18
@mosbth märkligt jag får följande:
>>> Ready to begin.
>>> 1.1 CORRECT. Well done!
>>> 1.2 CORRECT. Well done!
>>> 1.3 CORRECT. Well done!
>>> 1.4 CORRECT. Well done!
>>> 1.5 CORRECT. Well done!
>>> 1.6 CORRECT. Well done!
>>> 1.7 CORRECT. Well done!
>>> 2.1 CORRECT. Well done!
>>> 2.2 CORRECT. Well done!
>>> 2.3 CORRECT. Well done!
>>> 2.4 NOT YET DONE.
>>> 3.1 NOT YET DONE.
>>> 3.2 NOT YET DONE.
>>> Done with status 13/10/0/3 (Total/Correct/Failed/Not done).
>>> Points earned: 10p of 17p (PASS=>10.0p PASS W DISTINCTION=>17.0p).
>>> Grade: PASS! :-)
Andreas
@freddyph
Oct 10 2017 17:24
kör jag print får jag följande på 1.4: ['Chandler', 'Monica', 'Ross']
Edward Nilsson
@Enilsson9
Oct 10 2017 17:41
Hur vet jag vilka kommand ska vara mutally exclusive eller ej i projektet? Ska help, version, about, cheat osv.. vara mutually exclusive eller får jag bestämma alla sådana möjligheter?
qara17
@qara17
Oct 10 2017 17:48
gällande marvin 4 kmom04, jag har nu försökt lösa en del av uppgiften https://codeshare.io/5QOBB7 , vad är nu tanken ska man använda en for loop här eller.....har suuttit med den uppgiften i typ 3 dar
Robert Larsson
@Gutzcode
Oct 10 2017 19:30

Är

  -h, --help skall visa en hjälptext som beskriver ditt program och hur det används.
  -v, --version skall visa versionen av programmet.
  --verbose skall innebära att mer text skrivs ut, kanske bra för debugging?
  --silent skall innebära att minimalt med utskrift sker, bra om man bara vill se svaret.

Absoluta krav, eller får man t.ex. köra -V för version och -v för verbose?

liacost2003
@liacost2003
Oct 10 2017 19:40
tror inte det är ett absolut krav, känns snarare som en bagatell detta
Mikael Roos
@mosbth
Oct 10 2017 20:08
inspect skulle kunna säga nåt om det, minns inte...
normalt förväntar man sig -v för version, många cli-program funka så
Robert Larsson
@Gutzcode
Oct 10 2017 20:10
Ok, håller inte riktigt med, oftast när jag jobbar med linux så är -v verbose. Men jag får testa och får jag fel så får jag rätta till det efter :)
liacost2003
@liacost2003
Oct 10 2017 20:12
jag har använt -V för version och inspect har inte klagat...