These are chat archives for dbwebb-se/python

24th
Oct 2017
annd16 annd16
@annd16__twitter
Oct 24 2017 08:32
Python kmom10: Har i mitt spel gjort så att man, när man klarat alla uppdrag i sista rummet, förflyttas automatiskt (dvs efter att man tryckt 'enter') vidare till slutdestinationen - där det som spelet går ut på att hitta finns (som man inte kan interagera med, man får endast en beskrivning av det) - sedan är det GAME OVER. Om man laddar in 'fuskfilen' (krav 5.1), så blir det samma sak. Är detta en godkänd lösning eller måste man kunna fortsätta att röra sig i rum5 (eller i de andra rummen) efter att man laddat in 'fuskfilen'. Som det är nu avslutas ju spelet omedelbart.
Allinrep
@pejg12
Oct 24 2017 13:39
om det inte står specifikt i kravspecifikationen så bör du beskriva din egen tolkning i redovisningen så att rättaren vet att du har gjort ett medvetet val.
Brian Welch
@brian-welch
Oct 24 2017 13:42

Ett steg bakåt: Kmom06 > Krav 8 står:

Det ska gå att analysera texten i filen, som föregående krav resulterar i, med samma kommandon som används i kmom05, analysera text och ord. Resultatet från textanalysen, ska presenteras i JSON-format. Gäller samtliga kommandon för textanalys, inklusive all.
$ python3 main.py --silent lines phil.txt { "lines": 1133 }

Tolkar jag att bara 'silent' bör skrivas ut med JSON objekt form?
AndreasArne
@AndreasArne
Oct 24 2017 13:59
@brian-welch ne, Tanken är att du alltid ska skriva ut resultatet i JSON format. Vi bara visar det med --silent så det inte blir andra utskrifter
Brian Welch
@brian-welch
Oct 24 2017 14:02
@AndreasArne ok tack!