These are chat archives for dbwebb-se/python

27th
Oct 2017
limy17
@limy17
Oct 27 2017 11:48

Hej! Jag håller på med kmom10 och får inte vissa av mina options i adventure.py att fungera.
Detta felmmeddelande får jag av terminalen, när jag skriver "python3 adventure.py -a": adventure.py: error: argument -a/--about: expected one argument

If-satsen i adventure för valet about:

elif opt in ("-a", "--about"):
      opt_functions.aboutOpt()
I cli_parse:
parser.add_argument(
    "-a",
    "--about",
    help="Om Linda, spelutvecklaren"
  )
I opt_functions:
def aboutOpt():
  """ Function for about """
  print("Jag heter Linda, är från Stockholm och studerar vid BTH.")