These are chat archives for dbwebb-se/python

4th
Nov 2017
qara17
@qara17
Nov 04 2017 12:08
i sista uppgiften komom05, ska man addera endast ytterligare "commands" i befintliga "cli_parser.py eller ska man göra en ny main sida från grunden med cli parser sida och analyzer...jag försöker addera commando i befintliga Cli_parser som finns men utan resultat...
Allinrep
@pejg12
Nov 04 2017 12:52
@qara17 cli_parser ska skapa en dictionary som talar om för dig vilket kommando som har körts. main ska kolla i den dictionaryn för att i avgöra vilka funktioner som ska köras. analyzer ska hålla i funktionerna och inte göra någonting förrän någon av funktionerna blir anropad.
all är ett kommando, cli_parser ska tillåta det på något sätt, main ska se att cli_parser har sett det, och i analyzer ska det finnas en all-funktion som main kan anropa.
nu förstod jag nog frågan bättre. det räcker inte att bara lägga till fler rader till exempelkoden, du behöver ändra på de rader som finns och kanske även ta bort några.