These are chat archives for dbwebb-se/python

7th
Nov 2017
limy17
@limy17
Nov 07 2017 13:18
Det är något som är fel med min funktion för kmom04 (> inv drop x), men jag lyckas inte lista ut vad?
Listan "mylist" uppdateras, men inte filen "filehandler".
def backpack3(info3):
  """ Marvin handles inv drop. """
  res3 = backpack1()
  mylist = res3.split(" ")
  with open("inv.data", "a+") as filehandler:
    filehandler.read()
    for item in filehandler:
      print(item)
      if item == info3:
        filehandler.write(item.replace(info3, " "))
        print(item)
        break
    if info3 in res3:
      print("Marvin släppte: " + str(info3))
      mylist.remove(info3)
      print('Updaterad ryggsäck: ', mylist)
    else:
      print("Finns inte i ryggsäcken")
Print skriver inte heller ut item.
Prohopp
@Prohopp
Nov 07 2017 22:18
Hej
Jag har fått min kmom06 rättad i python och jag har valideringsfel som ska rättas till men valideringsfelen kommer från en fil som inte jag har kodat i, utan det är en fil som kom med uppgiften. Filen ligger i external mappen och heter get-pip.py. Vad ska jag göra?