These are chat archives for dbwebb-se/python

11th
Nov 2017
Allinrep
@pejg12
Nov 11 2017 11:06
vad blir resultatet av print( str(data_list3) )? Jag tror du vill använda något annat än str() där, t.ex. join() istället.