These are chat archives for dbwebb-se/python

10th
Jan 2018
AndreasArne
@AndreasArne
Jan 10 06:20
@blongho silentvariabeln innehåller en sträng det står "False" i. Alla icke-tomma strängar räknas som True
du behöver konvertera silent och verbose till Booleans för att göra kollen som du gör nu
Bernard Longho
@blongho
Jan 10 15:43
@AndreasArne Tack :smile: Nu funkar det
def main():
  """
  Main function where it all starts.
  """
  option = cli_parser.parse_options()
  command = option["known_args"]["commands"]
  silent = option["known_args"]["silent"] == True
  verbose = option["known_args"]["verbose"] == True
  number = option["known_args"]["amount"]
  fil = option["known_args"]["filename"]
  if silent:
    print("Silent printing") # for debugging
    analyzer.show_silent(command, "../analyzer/" + fil, number)
  elif verbose:
###