These are chat archives for dbwebb-se/python

14th
Feb 2018
AndreasArne
@AndreasArne
Feb 14 06:30
@VMWA angående dequeue så ska den både returnera värdet och ta bort det ur kön