Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Repo info
Activity
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #65
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash unlabeled #65
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #68
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #67
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #64
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #60
 • Jun 28 2015 20:27
  olesyash labeled #55
 • Jun 28 2015 17:01

  ritamarkovich on master

  Eventbrite API Eventbrite API … (compare)

 • Jun 27 2015 23:19
  ItamarShDev closed #67
 • Jun 27 2015 23:19
  ItamarShDev commented #67
 • Jun 26 2015 15:07
  ItamarShDev commented #67
 • Jun 26 2015 14:25
  denbedilov closed #68
 • Jun 26 2015 14:24
  denbedilov assigned #68
 • Jun 26 2015 14:24
  denbedilov labeled #68
 • Jun 26 2015 14:24
  denbedilov labeled #68
 • Jun 26 2015 14:24
  denbedilov opened #68
 • Jun 26 2015 14:13
  denbedilov labeled #67
 • Jun 26 2015 14:13
  denbedilov assigned #67
 • Jun 26 2015 14:13
  denbedilov labeled #67
 • Jun 26 2015 14:13
  denbedilov opened #67
Yuri Sh
@MeLight
אז המימוש של היומן לא צריך להיות מורכב מדי
לפי מה שראיתי נראה שזה בכלל לא ידרוש שינויים בשרת
itamar sharify
@ItamarShDev
זה לא ידרוש שינויים
Yuri Sh
@MeLight
מעולה
Loose coupling לפרצוף
itamar sharify
@ItamarShDev
👍
Yuri Sh
@MeLight
זה משהו שצוות הקליינט יוכל להתמודד איתו?
itamar sharify
@ItamarShDev
צריך לשאול אותם..
Yuri Sh
@MeLight
אני שואל
אחכה פה לתשובות :)
תעדכנו, אני במתח
itamar sharify
@ItamarShDev
This message was deleted
olesyash
@olesyash
@MeLight לא שיש לי ספק לגבי הציון, אבל היה איזה דיבור שאם נתקן את הההערות במסמכים, נקבל בחזרה את כל הניקוד. בגלל שאני פרפקציוניסטית, וכי אני רוצה שהויקי יהיה מושלם כמו הפרןייקט במידה ואנשים אי פעם יסתכלו בו, עברתי על ההערות: 1. באיתחול כתבת שחסר קישור לפרופילים של אנשים ו"user manual"
לא חסר מזמן מזמן
 1. SRS יש עכשיו סקר וכל התיקונים שנאמרו בשקר
denys
@denbedilov
שקר srs
olesyash
@olesyash
*סקר
 1. SDS - לא הבנתי. כתבת - "לא ברור הקשר בין היעדים לתיכון"
למה כוונתך ?
3.
Yuri Sh
@MeLight
ראובן בדק את ה
SDS
אבדוק לגבי ה
SRS
itamar sharify
@ItamarShDev
@MeLight we cant integrate GAE to Travis CI
it seems that it cant run the ndb
olesyash
@olesyash
היי... אני רואה שהציון של הפרוייקט ממש נובע מממוצע של כל הציונים במהלך הסמסטר. אך זכור לי משהו שאמרת שיהיה בונוס על מספר התחברויות ועוד כמה דברים יחודיים שעשינו. בקיצור ובחוצפה -איפה ה100 שלנו?
@MeLight
Yuri Sh
@MeLight
לא זוכר שהיה לכם ציון נמוך יותר ממאה?
olesyash
@olesyash
הציון הסופי התפרסם היום ויש לנו 94.56
Yuri Sh
@MeLight
יכול להיות שזה בגלל סעיף סיכום עם לקוח?
השאלה שלי זה מאיפה ירדו הנקודות?
olesyash
@olesyash
מהמסמכים- srs,sds
למרות שהשלמנו אותם והודענו לך
initiation
Yuri Sh
@MeLight
SDS
ראובן בדק
מתי השלמתם את המסמכים?
olesyash
@olesyash
ב21 ליוני כתבתי לך פה שהשלמנו את האיתחול ואת הסרס
Yuri Sh
@MeLight
אה, בסוף הסמסטר
שנייה
olesyash
@olesyash
וחוץ מזה רעיון של בונוס הוא שהוא אמור לפצות על דברים אחרים, לא ?
Yuri Sh
@MeLight
זו ההגדרה המילונית? ;)
olesyash
@olesyash
לא ההגדרה היא : attener =100
;)
Yuri Sh
@MeLight
אני אחשוב על זה
olesyash
@olesyash
@MeLight בדקת?
itamar sharify
@ItamarShDev
just for the kicks of it here is a Jquery web we've built on top of attender server :)
attender-web.appspot.com
(for Shay Tavor Course)
Rita Markovich
@ritamarkovich
@MeLight
אפשר להתייעץ איתך לגבי שרת? זה קשור לפרויקט גמר
עדיף טלפונית אםאפשרי
Yuri Sh
@MeLight
0526777556
אחרי שבע זה סבבה
denys
@denbedilov
👍