Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  IP restriction, rate limiting etc. to odpowiedzialność gatewaya, z tego co wiem Ocelot pozwala to ustawiać, inne zewnętrzne bramki jak np Kong również ale nie chcieliśmy zbyt mocno wchodzić w ten kawałek infrastruktury, jedynie pokazać jego sens w całym ekosystemie
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  https://github.com/devmentors/Pacco.Services.OrderMaker git clone i git checkout workshops
  #!/bin/bash
  REPOSITORIES=(Pacco Pacco.APIGateway Pacco.Services.Availability Pacco.Services.Customers Pacco.Services.Deliveries Pacco.Services.Identity Pacco.Services.Operations Pacco.Services.Orders Pacco.Services.Parcels Pacco.Services.Pricing Pacco.Services.Vehicles)
  for REPOSITORY in ${REPOSITORIES[*]}
  do
     echo ========================================================
     echo Pulling repository: $REPOSITORY
     echo ========================================================
     cd $REPOSITORY && git checkout master && git pull && cd ..
  done
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  docker-compose -f services-local.yml build
  (uruchomic w Pacco/compose)
  docker-compose -f infrastructure.yml pull
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  docker stop $(docker ps -aq)
  docker rm $(docker ps -aq)
  docker-compose -f infrastructure.yml build
  docker-compose -f infrastructure.yml up -d
  docker-compose -f services-local.yml up -d
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  http://localhost:9090/targets (SPOILER ALERT) :)
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  public class AIOrderMakingHandler : 
    ICommandHandler<MakeOrder>, 
    IEventHandler<OrderApproved>, 
    IEventHandler<OrderCreated>, 
    IEventHandler<ParcelAddedToOrder>,
    IEventHandler<VehicleAssignedToOrder>
  {
    private readonly ISagaCoordinator _coordinator;
  
    public AIOrderMakingHandler(ISagaCoordinator coordinator)
    {
      _coordinator = coordinator;
    }
  
    public Task HandleAsync(MakeOrder command)
      => _coordinator.ProcessAsync(command, SagaContext.Empty);
  
    public Task HandleAsync(OrderApproved @event)
      => _coordinator.ProcessAsync(@event, SagaContext.Empty);
  
    public Task HandleAsync(OrderCreated @event)
      => _coordinator.ProcessAsync(@event, SagaContext.Empty);
  
    public Task HandleAsync(ParcelAddedToOrder @event)
      => _coordinator.ProcessAsync(@event, SagaContext.Empty);
  
    public Task HandleAsync(VehicleAssignedToOrder @event)
      => _coordinator.ProcessAsync(@event, SagaContext.Empty);
  }
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  paczki do testow: Shouldly, NSubstitute
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  autofixture
  albertbanaszek
  @albertbanaszek
  Andiego
  @Andiego
  heja, ja bym jeszcze poruszyl temat projekcji kilku mikroserwisow (mamy taki przyklad?).. w poprzednim tygodniu Darek wspomnial, ze to co mieliscie 4Developers to uczestnicy troche zle zrozumieli, ze niby jest scentralizowana baza, a de facto to chodzilo o "cos" innego
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  stricte w kodzie nie mamy, to moglaby by byc odpowiedzialnosc gatewaya (agregacja danych z roznych modeli) albo pewnej uslugi, ktora trzyma specjalny cache (read-modele), jezeli bedzie chwila czasu to mozemy poruszyc temat
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  docker-compose -f services-local.yml down
  docker-compose -f infrastructure.yml down
  docker-compose -f infrastructure.yml up -d
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  docker build -t availability-service .
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  docker run -p 5001:5000 --name availability-service -it --rm --network pacco-network availability-service
  docker-compose -f services-local.yml build
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  docker system prune
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/aspnet:2.2
  WORKDIR /app
  COPY ./src/Pacco.Services.Availability.Api/out .
  ENV ASPNETCORE_ENVIRONMENT docker
  ENV ASPNETCORE_URLS http://*:5000
  ENTRYPOINT dotnet Pacco.Services.Availability.Api.dll
  docker build -t availability-service .
  Dariusz Pawlukiewicz
  @GooRiOn
  docker run -p 5001:5000 --name availability-service -it --rm --network pacco-network availability-service
  Andiego
  @Andiego
  docker run --rm -v c:/Users:/data alpine ls /data
  Piotr Gankiewicz
  @spetz
  Piotr Gankiewicz
  @spetz