These are chat archives for duythien/forum

22nd
Jun 2015
Ngô Thanh Tùng
@trichruiphe
Jun 22 2015 02:33
mới dùng phalcon! chẳng hiểu cái j luôn! :(
Thien
@eva-thien
Jun 22 2015 03:16
không hiểu cái nào bạn
Thien
@eva-thien
Jun 22 2015 03:23
tôi có thể support bạn
Ngô Thanh Tùng
@trichruiphe
Jun 22 2015 04:09
à file loader và services bạn à!ko biết dùng 2 cái này ntn
có phải cái loader là autoload như CI phải ko bạn?!
Vu Tran
@vutranvn
Jun 22 2015 04:29
@trichruiphe hỏi đúng người rầu đó, @eva-thien là trùm phalcon rồi :+1:
Ngô Thanh Tùng
@trichruiphe
Jun 22 2015 04:33
:smile: cấu hình ban đầu có vẻ loàng ngoàng! :'(