These are chat archives for duythien/forum

9th
Jul 2015
Ngô Thanh Tùng
@trichruiphe
Jul 09 2015 00:45
@eva-thien cho e xin nick facebook đi anh!
Thien
@eva-thien
Jul 09 2015 07:35
keangoo
@keangoo
Jul 09 2015 07:39
@duythien dạo này vẫn còn cuồng phalcon như xưa hở thím :D
Thien
@eva-thien
Jul 09 2015 07:41
đang làm về nó mà, tập trung vào thế mạnh của mình
không chạy lang mang bác
Đoàn Thế Hào
@haodt
Jul 09 2015 07:43
phalcon release 2.0.4 breaking chances wa troi
Ngô Thanh Tùng
@trichruiphe
Jul 09 2015 07:43
@eva-thien mong anh chỉ bảo thêm :3
Thien
@eva-thien
Jul 09 2015 07:44
:)
dqcuong
@dqcuong
Jul 09 2015 17:40
hi all :)