These are chat archives for duythien/forum

25th
Aug 2015
ncxn
@ncxn
Aug 25 2015 09:28
gà phalcon lại vào, nhìn qua thì vn không nhiều người theo phalcon nhỉ
ncxn
@ncxn
Aug 25 2015 10:27
install phanbook trên sub dir ví dụ : domain.com/phanbook thì cần xửa lại trong layout.volt không nhỉ, tại thấy url tới các js và css nó sai hết
ncxn
@ncxn
Aug 25 2015 10:35
có source nào dev từ phalcon mà dạng core -> app chưa nhỉ
Thien
@duythien
Aug 25 2015 11:40
@ncxn trong file config.php bác sữa baseUri '/' thành /phanbook/ https://github.com/phanbook/phanbook/blob/master/common/config/config.example.php#L64
This message was deleted
Thien
@duythien
Aug 25 2015 11:54
@ncxn Phalcon tương đối mới nên ít bác :)
ncxn
@ncxn
Aug 25 2015 13:27
ok, đã làm rồi
hình như các docs của nó không thống nhất thì phải, manual docs thì nó hướng dẫn khác, dev tool thì nó hướng dẫn khác, mặc dù mvc thì kết quả như nhau
thanks