These are chat archives for duythien/forum

27th
Aug 2015
Lê Văn Đại
@ledaicntt
Aug 27 2015 05:29
mình mới làm quen với PHP và framework, vào học luôn Phalcon. Thấy hay lắm
Thien
@eva-thien
Aug 27 2015 07:34
/all tháng sau có mêetup Phalcon anh em có ý tưởng gì thì chia sẽ nha http://www.meetup.com/Engineers-Saigon/events/224867593/