These are chat archives for duythien/forum

9th
Sep 2015
combowebsite
@combowebsite
Sep 09 2015 10:08
@duythien : Bên mình muốn làm 1 chương trình quản lý dựa trên phalcon framework.
Thien
@duythien
Sep 09 2015 11:52
A
Quan ly gì đó bạn
Thien
@duythien
Sep 09 2015 12:01
@combowebsite