These are chat archives for duythien/forum

27th
Nov 2015
hieuhoangbt
@hieuhoangbt
Nov 27 2015 10:12
Mọi người cho mình hỏi có ai sử dụng phalconeye cms để làm việc chưa ? Và làm sao để chạy phalconeye trên phalcon version 2.0.* ? Vì version phalconeye yêu cầu là version 1.3.1 .
Thien
@duythien
Nov 27 2015 12:09
Mình chưa dừng, những về cơ bản phalcon 2 và 1 ko khác như là máy bạn cài thử sém sao
Thien
@duythien
Nov 27 2015 14:14
@hieuhoangbt co the lay phanbook ma dung :dancer: