The Home of Community

800K+ People
300K+ Rooms
90K+ Communities
100+ Countries

suricactus / ekatte2sql

ekatte2sql е срипт, който превръща информацията на Национален статистически институт (НСИ) от xls файлове в postgresql база данни.

perl ekatte2sql xls postgresql