These are chat archives for follesoe/MapReplace

13th
Jan 2014
Mikael Brevik
@mikaelbr
Jan 13 2014 13:41
#2 sfsf selv!
Mange tooltips som kommer opp her... :shipit:
  • [ ] Kjøpe melk
  • [x] Danse :sparkles: