The Home of Community

800K+ People
300K+ Rooms
90K+ Communities
100+ Countries

SheetJS / js-xls

XLS (BIFF5/BIFF8, Excel 95-2004 spreadsheet) and XML (Excel 2003/2004) parser

javascript xls excel 95-2004 spreadsheet xml

suricactus / ekatte2sql

ekatte2sql е срипт, който превръща информацията на Национален статистически институт (НСИ) от xls файлове в postgresql база данни.

perl ekatte2sql xls postgresql