These are chat archives for huutoan91/CNPMK54

24th
Jun 2016
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:18 UTC

test

Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:19 UTC
vãi cả tạo gitter để chat :smile:
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:19 UTC
@Vietprogrammer_twitter ha ha
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:19 UTC
public const string str = "112";
cái mark down dạo này có vẻ phổ biến nhỉ
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:19 UTC
em xài k quen
như gõ bbcode ngày xưa
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:20 UTC
đấy, để tạo code nhanh
ukm
//this is code comment
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:20 UTC
adsads
đây là chữ đây là
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:21 UTC
dạo này đang gặp nhiều vấn đề về angular 2 quá
càng ngày càng thấy mình chưa hiểu cái mẹ gì
chắc tháng tới bắt đầu mò sâu vào core xem thế nào, hix
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:21 UTC
:smile:
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:21 UTC
bọn nó thay đổi nhiều
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:21 UTC
:sparkles:
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:21 UTC
nhưng toàn là thay đổi tích cực
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:22 UTC
:-?
thằng nào tạo ra angular
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:23 UTC
cộng đồng chứ thằng nào
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:23 UTC
và mục đích của nó nếu k để kiếm tiền
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:23 UTC
chả biết thằng nào đứng đầu
đc google tài trợ
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:23 UTC
:-?
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:23 UTC
trước thứ 3 tuần sau
ô tìm hiểu cho tôi về inherit, interface và code template trong C# nhé
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:24 UTC
ok
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:24 UTC
ví dụ List<string> nó là gì
vì sao có thể cùng 1 object List mà có thể khởi tạo được List<string> và List<int>
rồi so sánh interface và abstract class
mấy cái đó đi phỏng vấn C# hay bị hỏi lắm :D
khi nào nên dùng interface
khi nào dùng abstract class
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:26 UTC
ok
đã note
hay h xài cái này để chat nhỉ
vứt code tiện hơn
có hết app cho các thiết bị
Nguyễn Hoài Nam
@Vietprogrammer_twitter
Jun 24 2016 03:26 UTC
ờ cái này ko gửi đc file (rofl)
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:26 UTC
nice
=.=
Vietprogrammer_twitter @Vietprogrammer_twitter
huutoan91
@huutoan91
Jun 24 2016 03:27 UTC
giạo diện desktop chả khác j web
Lý Xuân Sang
@lyxuansang91
Jun 24 2016 08:46 UTC
cái này nhìn ngon phết nhỉ :)