Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
 • Apr 24 2019 04:13

  thangdjw on master

  fix bug addons (compare)

 • Apr 24 2019 04:08

  thangdjw on master

  fix bug addons Merge branch 'master' of https:… 2.6.9 (compare)

 • Apr 23 2019 01:22

  thangdjw on master

  Added call to donate after npm … Merge pull request #9 from open… (compare)

 • Apr 23 2019 01:22
  thangdjw closed #9
 • Apr 22 2019 21:34
  monkeywithacupcake opened #9
 • Apr 21 2019 15:39
  spatocode removed as member
 • Apr 21 2019 12:15

  thangdjw on master

  2.6.7 fix bug cli 2.6.8 (compare)

 • Apr 20 2019 15:33

  thangdjw on master

  2.6.5 fix bug local path 2.6.6 and 1 more (compare)

 • Apr 18 2019 15:26

  thangdjw on master

  2.6.4 fix readme (compare)

 • Apr 18 2019 03:56

  thangdjw on master

  2.6.3 fix gramma (compare)

 • Apr 14 2019 18:41

  thangdjw on master

  update docs (compare)

 • Apr 14 2019 18:26

  thangdjw on master

  fix bug for json build file dow… remove unused part (compare)

 • Apr 07 2019 18:38

  thangdjw on master

  2.6.2 update update (compare)

 • Apr 01 2019 15:16
  thangdjw closed #8
 • Mar 28 2019 15:26
  thangdjw commented #8
 • Mar 28 2019 15:25
  thangdjw commented #8
 • Mar 28 2019 10:10
  Milkyway94 opened #8
 • Mar 25 2019 11:12
  spatocode added as member
 • Mar 17 2019 14:02

  thangdjw on master

  2.6.1 support test hyron inside modul… (compare)

 • Mar 17 2019 13:54

  thangdjw on master

  fix object parser number bug (compare)

Nguyễn Minh Đức
@ducga1998
alo alo
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
hi bro :)
bạn @ducga1998 muốn tham gia phát triển phần nào vậy ?
Hyron khá linh hoạt, vì vậy mình có thể phát triển các module riêng biệt và có thể cắm vào một cách dễ dàng
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
hiện tại mình muốn ưa tiên phát triển CLI tools, debug tools và các plugins, services mà người dùng có thể hay sử dụng
chelx
@chelx
Theo mình tên thư mục nên dùng snake case hoặc dấu -
Tránh việc code trên window và linux xung đột nhau.
ví dụ như hiện tại const PluginsManager = require("../PluginsManager");
Nhưng tên thư mục lại là pluginsManager.
Window chạy ngon nhưng linux là tèo.
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
Oh, vậy ah bạn, mình sẽ note lại :smile
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
Hu
Hi
Thai Hoa Nguyen
@hoanguyen311
ahihi
Hồ Sỹ Quyết
@Milkyway94
Document hiện tại dùng khá là khó cho người mới bắt đầu. không tập trung vào vấn đề thường gặp.
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
dạ, hiện mình đang tập trung nâng cấp document ạ, mong bạn thông cảm :))
sẽ có bản vietsub sớm cho ae trong tuần tới ;)
Anh Tuấn Vũ
@tuancongtuyn
Hi anh em
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
hi bro :))
Ghost
@ghost~5bb3c7fed73408ce4faa2518
what do you think about this ? :))
logo_transparent.png
setsunafjava
@setsunafjava
team bên nhiều có bao nhiêu người thế? có thiếu người k ?
Marwan Rabbâa
@waghanza
hi
we want to add hyron in our benchmark project => the-benchmarker/web-frameworks#1159
do you consent on such a thing ?