Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Khoa Pham
  @onmyway133
  ok
  Huy Le
  @huy-le
  Nó thay đổi chính sách rồi
  giờ cho unlimited history luôn
  và unlimited private chat room, với team < 25 người :)
  Khoa Pham
  @onmyway133
  < 25 nguoi
  Huy Le
  @huy-le
  private room bản free chỉ đc <= 25 người
  tạo đc unlimited luôn
  còn muốn add 1 room trên 25 người thì trả 5%
  5$
  Khoa Pham
  @onmyway133
  5$ thang
  Huy Le
  @huy-le
  uhm
  5$ per account / 1 month
  :)
  Khoa Pham
  @onmyway133
  per count ha
  Huy Le
  @huy-le
  per member á
  nghĩa là 26 member = 26 * 5 = 130$
  mấy cái integrate service của nó cũng đầy đủ như slack rồi
  Khoa Pham
  @onmyway133
  uh vay mac qua
  Huy Le
  @huy-le
  uhm nhưng nếu dùng cho community
  thì public room
  nó rẻ đúng hg
  nhưng mà
  em thấy rẻ hơn slack á
  rẻ nhất của slack là 6.67 $ / member
  Khoa Pham
  @onmyway133
  oh
  Huy Le
  @huy-le
  còn team mà public thì quá sướng
  Khoa Pham
  @onmyway133
  public la chac an roi :)
  Huy Le
  @huy-le
  không tính phí luôn
  ]]
  Huy Le
  @huy-le
  @onmyway133 @onmyway133 :point_up: March 26 2015 9:41 AM
  @onmyway133
  do something with markdown

  title

  - (void)codeQuote;
  tungnhuxua
  @tungnhuxua
  he
  Moch Lutfi Fauzi
  @mochlutfifauzi
  Hello All