These are chat archives for ios-vietnam/chat-room

26th
Mar 2015
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 01:59
Nó thay đổi chính sách rồi
giờ cho unlimited history luôn
và unlimited private chat room, với team < 25 người :)
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:33
< 25 nguoi
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:33
private room bản free chỉ đc <= 25 người
tạo đc unlimited luôn
còn muốn add 1 room trên 25 người thì trả 5%
5$
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:34
5$ thang
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:34
uhm
5$ per account / 1 month
:)
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:35
per count ha
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:35
per member á
nghĩa là 26 member = 26 * 5 = 130$
mấy cái integrate service của nó cũng đầy đủ như slack rồi
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:39
uh vay mac qua
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:40
uhm nhưng nếu dùng cho community
thì public room
nó rẻ đúng hg
nhưng mà
em thấy rẻ hơn slack á
rẻ nhất của slack là 6.67 $ / member
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:41
oh
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:42
còn team mà public thì quá sướng
Khoa Pham
@onmyway133
Mar 26 2015 02:42
public la chac an roi :)
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 02:42
không tính phí luôn
]]
Huy Le
@huy-le
Mar 26 2015 03:09
@onmyway133 @onmyway133 :point_up: March 26 2015 9:41 AM
@onmyway133
do something with markdown

title

- (void)codeQuote;