These are chat archives for kokakoola/cis

9th
Jan 2015
Jaak Laanpere
@JaakL
Jan 09 2015 06:56

@kokakoola Tõenäoliselt tuleks siis nende isiku alamvormidega toimida järgnevalt:

Nimevälju on kõikidel 3: first name, second name ja last name.
Kindlasti vajalikud väljad on ka: address ja document number.

Participant ja Representative puhul on vaja ka "Role" selection'it.

Nice to have väli: phone number. Kuna aga subform on liiga pikaks venimas (sest nimed tuleb venitada 3-le väljale), siis ei ole ma kindel, kas seda on mõistlik sinna paigutada. Nad küll kasutavad oma telefone üpris palju.