These are chat archives for ktoanlba89/dev-everything

25th
Aug 2014
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 09:07
không thể chấp nhận được
:(
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 09:18
lol
wtf ?
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:06
alo
Giờ phân class ra làm js, vậy mỗi class tạo 1 file rồi làm như C++ à @@ hay là dồn thành đống rồi làm
có cách nào cho cái này thông báo âm thanh không vậy =_+ đang chat trên web, để tí tải app về luôn
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:20
alo alo
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:20
uh
bấm chon enable notify đi
xài web khỏi cần app
app mới support macos thôi
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:21
à nó có hiển thị lên màn hình kìa
bữa nào rảnh đem máy qua cài localhost giùm cái :(
thọt
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:26
có sẵn đó pa
service apache2 start
xong
document folder /var/www
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:27
?
vào local đc
nhưng không vào phpmyadmin dc
:(
update kêu bản mới nhất
xóa cài lại vẫn thế
nó báo lỗi 2000 không kết nối tới session
mà cái đường dẫn thư mục lại không tồn tại
@_@ search hết cái system file không có file nó nói
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:33
huh
service mysql start
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:36
rồi mỗi lần chạy phỉa set chmod nữa
@@! đâu não
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:36
why ???
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:37
đây là code
đây là code
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:38
public function up()
  {
    Schema::table('users', function(Blueprint $table)
    {
      $table->string('job_title');
    });
  }
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:46
Cái này dùng để code có vẻ hay nè :v:
<?php
$user = 'ba toan';
echo $batoan.' is disapear!'.'<br>';
?>
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:49
cái này tích hợp github
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:53
@@
alo alo
lag hay sao lâu lâu 1 câu rồi mất thế
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:55
thì có gì nói đâu
@@
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:56
bữa nào rảnh đem máy qua cài localhost giùm cái :disappointed:
thọt
ktoanlba89 29 minutes ago 
xong
neverdiepy 28 minutes ago 1
?
vào local đc
nhưng không vào phpmyadmin dc
 :disappointed:
update kêu bản mới nhất
xóa cài lại vẫn thế
nó báo lỗi 2000 không kết nối tới session
mà cái đường dẫn thư mục lại không tồn tại
@_@ search hết cái system file không có file nó nói
neverdiepy 20 minutes ago 
rồi mỗi lần chạy phỉa set chmod nữa
@@! đâu não
đây là code
Toan Le
@ktoanlba89
Aug 25 2014 10:57
huhm
ờ, tự search đi
để t đụng vô t xỉ nhục nữa
:trollface:
neverdiepy
@neverdiepy
Aug 25 2014 10:57
@@