These are chat archives for leonerd/test

30th
Aug 2016
matrixbot
@matrixbot
Aug 30 2016 16:08
@leo:localhost:8080 Hello gitter?
Paul Evans
@leonerd
Aug 30 2016 16:08
Hello Matrix