Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Repo info
Activity
 • Mar 06 2019 08:34
  CircleCI success: dbwebb-se build (#90) in https://github.com/dbwebb-se/linux
 • Mar 06 2019 08:33

  lewenhagen on master

  removed useless code (compare)

 • Mar 06 2019 08:15
  CircleCI success: dbwebb-se build (#89) in https://github.com/dbwebb-se/linux
  • removed kmom04 if version is 1
   (222204f1307ee4f759bff87c664a17d81ce99354 by Kenneth Lewenhagen)
 • Mar 06 2019 08:14

  lewenhagen on master

  added me-folder and inspect.out… inspect gui, removed services removed kmom04 if version is 1 (compare)

 • Mar 06 2019 08:12
  Travis dbwebb-se/linux (v2.9.0) passed (297)
 • Mar 06 2019 08:07

  lewenhagen on v2.9.0

  (compare)

 • Feb 19 2019 13:40
  CircleCI success: dbwebb-se build (#88) in https://github.com/dbwebb-se/linux
  • added check for commands file
   (514a2b80c464a0ed5e1feded6c76c225c6002e15 by Kenneth Lewenhagen)
 • Feb 19 2019 13:39

  lewenhagen on master

  added check for commands file (compare)

 • Oct 04 2018 08:35
  gitter-badger opened #25
 • May 29 2018 10:07
  mosbth edited #19
 • May 29 2018 10:07
  mosbth edited #19
 • Apr 17 2018 11:20
  mosbth commented #19
 • Apr 10 2018 15:29
  lewenhagen commented #18
 • Apr 10 2018 15:28
  lewenhagen commented #18
 • Apr 03 2018 06:34
  mosbth commented #18
 • Mar 06 2018 16:04
  Travis dbwebb-se/linux (master) fixed (295)
 • Mar 06 2018 16:04
  CircleCI fixed: dbwebb-se build (#87) in https://github.com/dbwebb-se/linux
  • add docker to courserepo
   (0e4c8ca1839e9bba8f8e144296b354d7c848eef5 by Mikael Roos)
 • Mar 06 2018 15:58
  CircleCI failed: dbwebb-se build (#86) in https://github.com/dbwebb-se/linux
  • add docker to courserepo
   (0e4c8ca1839e9bba8f8e144296b354d7c848eef5 by Mikael Roos)
 • Mar 06 2018 15:58

  mosbth on master

  fix validation fix build on travis circle add docker to courserepo (compare)

 • Mar 05 2018 13:38
  pejg12 commented #17
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
aha hmm
tila18
@tila18
@mipodi_gitlab undrar också över ”one per row”... all info för ett rum på em rad eller bara det som är relevant för sökningen?
står ju ”view thw details” så tänker att all info ska vara med?
Niclas Evén
@NiclasEven_twitter
I instruktionstexten står inte hur data ska presenteras. Texten "one per row" står endast med i vad som ska presenteras i menyvalet. Om det vore ett strikt krav på hur data ska presenteras borde det inte framgå av instruktionstexten? För egen del får det nog fixas om tid finns.
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@tila18 ah ja, hmm eller hur
@NiclasEven_twitter ja bra poäng, sant
lewenhagen
@lewenhagen
@joln17 @NiclasEven_twitter @mipodi_gitlab bara kör som @joln17 var inne på - likt gomoku
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@lewenhagen ok tack för förtydligandet
tikktakk79
@tikktakk79
@mipodi_gitlab Du får nog posta din roomClient.search funktion om det ska vara möjligt att hjälpa dig
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@tikktakk79 ah tack men, jag behöver inte hjälp mer pga jag kommer göra som i gomoku och leverera json-objekt tillbaks
Julia Johansson
@mipodi_gitlab

Nu har jag dock en annan fråga som jag grottat i sedan igår. Jag vill ju kunna starta klienten med

index.js --server <server> --port <number>

så jag har skrivit så här

case "--server":
      console.log(args);
      host = args[0];
      console.log("this is host: " + host)
      port = Number.parseInt(args[2]);
      console.log("this is port: " + port)

      server = "http://" + host + ":" + port;

      if (host === undefined) {
        badUsage("--server must be followed by a url.");
        process.exit(1);
      }
      if (Number.isNaN(port)) {
        badUsage("--port must be followed by a port number.");
        process.exit(1);
      }
      break;

    default:
      badUsage("Unknown argument.");
      process.exit(1);
      break;

Men det är som att case switchen tar både --server och default för jag får följande till svar. Kan det verkligen vara både och? Varför blir det så? och kanske viktigare, hur skulle jag kunna göra?

Screenshot 2019-03-26 at 11.37.54.png
lewenhagen
@lewenhagen
@mipodi_gitlab hmm det är som om din första break inte fungerar...har du hela switch/casen?
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@lewenhagen aha hmm, yes här:
while ((arg = args.shift()) !== undefined) {
  switch (arg) {
    case "-h":
      usage();
      process.exit(0);
      break;

    case "-v":
      version();
      process.exit(0);
      break;

    case "--server":
      console.log(args);
      host = args[0];
      console.log("this is host: " + host)
      port = Number.parseInt(args[2]);
      console.log("this is port: " + port)

      server = "http://" + host + ":" + port;

      if (host === undefined) {
        badUsage("--server must be followed by a url.");
        process.exit(1);
      }
      if (Number.isNaN(port)) {
        badUsage("--port must be followed by a port number.");
        process.exit(1);
      }
      break;

    default:
      badUsage("Unknown argument.");
      process.exit(1);
      break;
  }
}
lewenhagen
@lewenhagen
det kan vara att koden fortsätter exekveras (i while), även efter --server har hanterats. Då kommer den kolla tex --port som inte finns och då hamnar den i default
Julia Johansson
@mipodi_gitlab

@lewenhagen aha ok hmm, är det här en slags kluring som uppstår när man ska ha två argument som skickas in och därför borde wrappa i nåt slags readline-interface som den andra switchcasen jag har är i?

rl.on("line", function(line) {
  // Split incoming line with arguments into an array
  var args = line.trim().split(" ");

  args = args.filter(value => {
    return value !== "";
  });

Eller går det att lösa genom att sätta villkoren i den här switchen på något annat sätt? Jag har provat typ case "--server" && "--port":

men det blev inte så skoj

lewenhagen
@lewenhagen
@mipodi_gitlab prova skriv ut arg i while loopen så ser du vilka som testas. Enklast är om du bara lägger till dem som case "--port": osv.
henriklindeborg
@henriklindeborg
ajdå... jag har varit klar med projektet i en vecka och skulle nu spela in redovisningsvideo.. men får nu FAILED: Could not start the client. Details: TypeError [ERR_INVALID_DOMAIN_NAME]: Unable to determine the domain name
Julia Johansson
@mipodi_gitlab

@lewenhagen hmm nu har jag så här

while ((arg = args.shift()) !== undefined) {
  console.log(arg)
  switch (arg) {
    case "-h":
      usage();
      process.exit(0);
      break;

    case "-v":
      version();
      process.exit(0);
      break;

    case "--server":
      // console.log(args);
      host = args[0];
      // console.log("this is host: " + host)

      if (host === undefined) {
        badUsage("--server must be followed by a url.");
        process.exit(1);
      }
      break;

    case "--port":
      // console.log(args);

      port = Number.parseInt(args[2]);
      // console.log("this is port: " + port)

      if (Number.isNaN(port)) {
        badUsage("--port must be followed by a port number.");
        process.exit(1);
      }
      break;
    default:
      // console.log(args);
      badUsage("Unknown argument.");
      process.exit(1);
      break;
  }
}

och det ger

client burken$ ./index-client.js --server localhost --port 1337
--server
localhost
Unknown argument.
Use -h to get an overview of the command.

för varje loopvända så skiftar den och tar bort det i arrayen ju? Borde det inte fastna på 3:e vändan i port?

lewenhagen
@lewenhagen
@mipodi_gitlab blir det korrekt om du skriver ut arg i varje snurr?
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@lewenhagen mm njaee, är det inte det jag gör där?
Julia Johansson
@mipodi_gitlab

ah, nej den tar liksom inte sista

--server
localhost
--port
--port must be followed by a port number.

oj jag har grova problem med gitter, mina meddelanden skickas bara sporadiskt

Anna Strid
@strid_an_twitter
Hm.... jag kan inte gå bakåt här i gitter. Bara till 25 mars.. Segt värre....
Victoria
@vic83
Prova ladda om sidan, scrolla lite upp och ner när det fastnar så ska det gå att komma vidare
lewenhagen
@lewenhagen
@mipodi_gitlab inkommande argument läses in som strängar
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
oj jag har grova problem med gitter, mina meddelanden skickas bara sporadiskt
det funkar om jag disablear default i switchen, då hoppar den in i --port -caset

ah, nej den tar liksom inte sista

--server
localhost
--port
--port must be followed by a port number.

oj jag har grova problem med gitter, mina meddelanden skickas bara sporadiskt

gah det här går inte att skicka
henriklindeborg
@henriklindeborg
det har ju fungerat tidigare liksom
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
eller kanske borde inaktivera default då
ah, nej den tar liksom inte sista
--server
localhost
--port
--port must be followed by a port number.
ah, nej den tar liksom inte sista
--server
localhost
--port
--port must be followed by a port number.
henriklindeborg
@henriklindeborg
ajdå... jag har varit klar med projektet i en vecka och skulle nu spela in redovisningsvideo.. men får nu FAILED: Could not start the client. Details: TypeError [ERR_INVALID_DOMAIN_NAME]: Unable to determine the domain name
Julia Johansson
@mipodi_gitlab
@lewenhagen ah då fattar jag varför den fastnar på default
kagra18
@kagra18
strax redo att spela in video men en sista fråga först. precis som flera andra har jag brottats lite med åäö och mellanslag, allt funkar nu problemfritt från klienten och med url i webbläsaren (förutsatt att man ecapar åäö och mellanslag i adressfältet såklart). enda störningmomentet är med curl i cygwin där jag fortfarande måste escapa mellanslag manuellt som %20 för att det ska funka. åäö är dock inga problem. är detta något jag bör försöka åtgärda eller kvittar det?
lewenhagen
@lewenhagen
@kagra18 mellanslaget spelar inte så stor roll. Problemet med åäö är något man stöter på relativt ofta så det hade vart nyttigt att lösa, om inte annat för egen del.
kagra18
@kagra18
@lewenhagen ok, åäö är löst. Var just mellanslaget som var problemet men allt lugnt då.
lewenhagen @lewenhagen rättar projekt till höger och vänster
lewenhagen
@lewenhagen
Jag kan ta tillfället i akt och påminna om kursvärderingen som skickas ut via mail (kanske tom idag ?). Den hjälper oss att forma kursen och göra den bättre. Det går att svara direkt i Canvas med, ska finnas en länk någonstans :)