These are chat archives for mosbth/oophp

10th
Apr 2017
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 10 2017 18:26
På krav 2, https://dbwebb.se/uppgift/inloggning-till-anax-lite#krav . Är meningen att man skapar databasen i t.ex SQLite-manager och visar hur SQL-koden skulle sett ut i filen? För att workbench och xampp fungerar ju endast lokalt, eller tänker jag fel?
Niclas Söderkvist
@skvist
Apr 10 2017 20:20
@NicklasEnvall1_twitter Jag tolkar det som att vi ska skapa alla tabeller manuellt och skriva spara rad för rad i i den där sql-filen. Sedan att vi kör admindatabasen på studentservern https://dbwebb.se/kunskap/bth-s-labbmiljo-for-databasen-mysql
Har dock inte börjat med momentet än
Mikael Roos
@mosbth
Apr 10 2017 20:31
Jag använder sql-koden på det sättet i movie-artikeln och det finns en motsvarande sql-fil i den exempelkoden, så ungefär på det viset, är tanken.
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 10 2017 21:08
Ahh okej, hade tills nu använt workbench via xampp. Så för att få det fungera på studentservern får jag nog göra som Niclas skrev. Därefter likt movie-artikeln för att koppla upp mig mot den
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 10 2017 21:30
Tack för informationen :) @skvist @mosbth