These are chat archives for mosbth/oophp

12th
Apr 2017
annd16 annd16
@annd16__twitter
Apr 12 2017 14:15
Kmom01, övn3: Får följande felmeddelande efter publicering när jag försöker skriva /validate/3 i url:en (fungerar att skriva search/hello) https://codeshare.io/aJ7MrX
Mikael Roos
@mosbth
Apr 12 2017 14:27
@annd16__twitter ja, det är en twist på routern som gör det. jag tror jag skall laga till routern så att det fungerar bättre. I princip handlar det om att en route-hanterar måste avsluta requesten med exit eller liknande, annars kommer routern att fortsätta och matcha även andra routes. Man kan alltså ha en taktik där flera routeshanterare matchar en specifik route.
Däremot måste jag fixa till så att header-infon inte skickas två gånger.
Jag ska kika i routern och fixa.
i Response skall jag kika...
Gör även en composer update så vi vet att du har senaste modulerna.
Jag testade för mig och det ser ut så här:
{
  "method": "GET",
  "route": "validate/1",
  "matched": "validate/{value:digit}",
  "value": "1"
}{
  "method": "GET",
  "route": "validate/1",
  "matched": "validate/{value:hex}",
  "value": "1"
}{
  "method": "GET",
  "route": "validate/1",
  "matched": "validate/{value:alphanum}",
  "value": "1"
}
Mikael Roos
@mosbth
Apr 12 2017 14:43
Ah, jag hade output_buffering påslaget i min php.ini-fil. Nu får jag samma fel, ska fixa det i Request-modulen.
Mikael Roos
@mosbth
Apr 12 2017 14:58
annd16 annd16
@annd16__twitter
Apr 12 2017 20:34
Ja nu fungerar det - tack! Är det två stycken 'if (!headers_sent()) {..} som du lade till?
Mikael Roos
@mosbth
Apr 12 2017 20:44
Precis så :)