These are chat archives for mosbth/oophp

28th
Apr 2017
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 28 2017 13:07
På krav 6 när man tar bort en order, ska det fungera likt en retur? (varorna tillbaka på lagret)
Nvm, jag följer kravet och ser till att man kan ta bort den helt enkelt
Mikael Roos
@mosbth
Apr 28 2017 13:17
Flyttade du tillbaka dem eller "försvann" varorna?
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 28 2017 13:20
Tycker det logiska är att flytta tillbaka, då man inte tar bort en order även om kunden mottagit varorna t.ex. Så jag gör så
Mikael Roos
@mosbth
Apr 28 2017 13:22
Mmm, egentligen tar man inte "bort" ordern via delete, man kanske bara markerar ordern som icke aktiv eller liknande, men produkterna borde då frigöras till lagret igen. Jag får kika på hur jag skrivit uppgiften där (till nästa kursrunda)
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 28 2017 13:25
Okej, man kan ju notera att ordern är makulerad. Fast jag tycker uppgiften är bra som den är, för det lär ju grunden som är det viktiga.
Mikael Roos
@mosbth
Apr 28 2017 13:25
jao, fokus är ju att leka runt med "programmeringen i databasen"
Nicklas Envall
@NicklasEnvall1_twitter
Apr 28 2017 13:29
Precis så jag tänker :+1:
Olof Enström
@oenstrom
Apr 28 2017 19:17
Dokumentationen som genereras av phpdoc ger massor med valideringsfel. Den bör kanske exkluderas från valideringen?
Mikael Roos
@mosbth
Apr 28 2017 21:04
@oenstrom fixat dbwebb-se/oophp@7ab1287 gör en dbwebb update
Olof Enström
@oenstrom
Apr 28 2017 21:09
Perfekt, :thumbsup: