These are chat archives for mosbth/oophp

6th
May 2017
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 09:43
Jag kan inte få det att fungera med config.php i testfoldern. Den klagar inte när jag kör $ composer dump-autoload när jag står i anax-lite. Har använt configfilen från exemplet. Men det fungerar inget av det. Är helt enkelt i ett tråkigt fammelstadie hoppas på att snubbla rätt. Hur gör man för att få till config.php i test och composers autoloader?
Mikael Roos
@mosbth
May 06 2017 11:14
Problem i exemplet eller i din egen kod? Visa vad det innebär att "inte fungera" med kommandot du kör och utskriften du får
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 11:19
Det är när jag skall försöka få det att fungera i anax-lite. Som det är nu så kan jag köra ett test via phpunit --configuration .phpunit.xml. Men under testresultatet meddelas att require(config.php) failed. Så här ->
$ phpunit --configuration .phpunit.xml
PHPUnit 3.7.21 by Sebastian Bergmann.

Configuration read from C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\.phpunit.xml

.

Time: 0 seconds, Memory: 3.00Mb

OK (1 test, 1 assertion)

Generating code coverage report in Clover XML format ...
Warning: require(config.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php on line 4
Följt av en massa andra felmeddelande Call stack:
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 11:24
Det är configfilen som jag är osäker på. Nu har jag använt den som fanns i exemplet.
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 11:49
Ähhh... ser ju nu att det är en annan configfil som refereras till. Är dock osäker på just test/configfilen.. Gör jag rätt som använder den som fanns i exemplet?
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 11:58
Fast... när jag försöker mig på en test av en annan modul så får jag samma fel. Den pekar fortfarande på Guess fast det denna gång är Textfilter. Vad händer här egentligen?? Dags för en kaffe...
Mikael Roos
@mosbth
May 06 2017 13:18
ser ut som du saknar --botstrap test/config.php, se hur det ser ut när du kör make phpunit så ser du vilket kommando som körs och det är config-filen som ligger i test/config.php som skall laddas
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 15:03
Ok. Testade make phpunit och samma som innan:
$ make phpunit
---> Prepare for tests and build
[ -d .bin ] || mkdir .bin
[ -d build ] || mkdir build
rm -rf build/*
---> Run unit tests for PHP.
[ ! -d "test" ] || .bin/phpunit --configuration .phpunit.xml
PHPUnit 5.7.9 by Sebastian Bergmann and contributors.


Warning: Uncaught require(config.php): failed to open stream: No such file or directory

C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php:4
C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php:4

 thrown in C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php on line 4

Call Stack:
  0.0028   288048  1. {main}() C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\.bin\phpunit:0
  0.1225  9622424  2. PHPUnit_TextUI_Command::main() C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\.bin\phpunit:583
  0.1225  9627696  3. PHPUnit_TextUI_Command->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/Command.php:118
  0.1359  9832104  4. PHPUnit_TextUI_TestRunner->doRun() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/Command.php:188
  0.2058  9846912  5. PHPUnit_Framework_TestSuite->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/TestRunner.php:491
  0.2060  9848880  6. PHPUnit_Framework_TestSuite->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestSuite.php:728
  0.2132  9851240  7. PHPUnit_Framework_TestCase->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestSuite.php:728
  0.2132  9852256  8. PHPUnit_Framework_TestResult->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestCase.php:927
  0.2133  9853072  9. SebastianBergmann\CodeCoverage\CodeCoverage->start() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestResult.php:673
  0.2133  9853256 10. SebastianBergmann\CodeCoverage\CodeCoverage->initializeData() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/php-code-coverage/CodeCoverage.php:256
  0.2515  10106848 11. include_once('C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php') phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/php-code-coverage/CodeCoverage.php:1083


Fatal error: main(): Failed opening required 'config.php' (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php on line 4

Call Stack:
  0.0028   288048  1. {main}() C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\.bin\phpunit:0
  0.1225  9622424  2. PHPUnit_TextUI_Command::main() C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\.bin\phpunit:583
  0.1225  9627696  3. PHPUnit_TextUI_Command->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/Command.php:118
  0.1359  9832104  4. PHPUnit_TextUI_TestRunner->doRun() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/Command.php:188
  0.2058  9846912  5. PHPUnit_Framework_TestSuite->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/TextUI/TestRunner.php:491
  0.2060  9848880  6. PHPUnit_Framework_TestSuite->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestSuite.php:728
  0.2132  9851240  7. PHPUnit_Framework_TestCase->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestSuite.php:728
  0.2132  9852256  8. PHPUnit_Framework_TestResult->run() phar://C:/cygwin64/home/user/dbwebb-kurser/oophp/me/anax-lite/.bin/phpunit/phpunit/Framework/TestCase.php:927
  0.2133
Det jag inte blir klok på är att det står om Guess. Men att jag tagit bort GuessTest och vill testa Textfilter istället. Finns det sparat någonstans från försöken förut som jag måste ta bort?
Mikael Roos
@mosbth
May 06 2017 15:55

Försök hitta var du får denna varningen:

Warning: Uncaught require(config.php): failed to open stream: No such file or directory

I vilken fil är det?
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 06 2017 16:01
Förmodar att det rör sig om en require "config.php"; som finns i filen index-session-object.php i Guessfoldern, om man går på C:\cygwin64\home\user\dbwebb-kurser\oophp\me\anax-lite\src\Guess\index-session-object.php:4. Men att jag ju i test tagit bort allt som har med Guess att göra. Det ända som finns i test är TextfilterTest som ser ut så här:
<?php
namespace Maaa16\Textfilter;

/**
 * Test cases for class Textfilter.
 */
class TextfilterTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{
  /**
   * Test case to construct object and verify that the object
   * has the expected properties due various ways of constructing
   * it.
   */
  public function testBbcode()
  {
    $textfilter = new \Maaa16\Textfilter\Textfilter();
    $text = "[b]hej[/b]";
    $this->assertEquals("<b>hej</b>", $textfilter->doFilter($text, 'bbcode'));
  }
}
med phpunit --configuration .phpunit.xml så ser man att den kollar testet, som går igenom. Men att den fortfarande klagar på index-session-object.php. Ändå.