These are chat archives for mosbth/oophp

17th
May 2017
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 17 2017 08:34
Jag har fått meddelandet att Cyclomatic Complexity of 12. The configured cyclomatic complexity threshold is 10. i min Navbarklass. Jag har försökt bryta ut och skriva om, men det har inte hjälpt. Det som jag ser är kvar att göra är att ha två Navbarklasser. Det kanske löser det. Men skulle helst vilja få förbise detta meddelande och låta det vara så som det är? Är det ok?
Mikael Roos
@mosbth
May 17 2017 09:52
Du kan förbise meddelandet. Du kan tom disabla testet för den klassen via en inline kommentar för metoden/klassen, så slipper du se den.
Magnus Andersson
@bredsjomagnus
May 17 2017 09:52
Ok. Tack.
Mikael Roos
@mosbth
May 17 2017 09:53
phpmd (och liknande jshint etc) är bra rådgivare men någonstans måste man själv sätta gränsen. Själv tycker jag att inline disable vissa delar är helt rimligt. Speciellt när koden blir alltmer komplex och större. (Även om jag själv försöker minimera antalet disables i kod som används av andra)